Menu
ZŠ Heřmanice u Oder
Základní školaHeřmanice u Oder

ZŠ Heřmanice u Oder

ŠKOLA JAKO

KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE

škola jako komunitní centrum obce

 Oživujeme kulturní a společenský život obce.

ZELENÁ ŠKOLA

zelená škola

Třídíme a předcházíme vzniku odpadu, sázíme stromy, vyrábíme hmyzí hotely, pořádáme Den země, pracujeme s přírodními materiály a Učíme se venku.

VELKÉ SRDCE

HVCM

Pěstujeme u dětí empatii, soucit, pocit zodpovědnosti a solidaritu.

 

ČTENÁŘSKÉ PROJEKTY

čtenářské projekty

Naše škola má ráda knihy. Čteme i v rámci akcí Noc s AndresenemČtení pomáhá a Celé Česko čte dětem.

 

JAN KŘIVONOŽKA

Jan Křivonožka

Dolejší Kunčice, tatínek

„Heřmanická škola je místem, kde se děti učí od skvělých a nadšených učitelů, kteří navíc do výuky formou projektů zapojují rodiče a místní profesionály různých profesí. Děti nám díky škole doslova kvetou před očima a my s nimi prožíváme vzdělávací euforii a velkou radost. Díky škole se přirozená hravost, kreativita a emptatie dětí neztrácí, ale naopak prohlubuje. Oceňujeme i kvalitní kroužky, zejména angličtinu a včelařský kroužek. Heřmanickou školu bychom přáli zažít snad každému!“

 

NIKOL PŘIKRYLOVÁ

Nikol Přikrylová

Vlkovice, maminka

„Škola nás nejprve zaujala svou ,,malou" velikostí, kdy se všichni pedagogové i děti dobře znaly a působily spokojeně. Oslovila nás také svým přístupem a nadále nás v něm jen utvrzuje. Vzhledem k počtu žáků má pedagog dost inividuálního času na všechny žáky, čehož si velmi vážíme. V případě potřeby byla a je škola vždy vstřícná. Vymýšlí spoustu aktivních činností, díky kterým mají děti i spoustu nezapomenutelných zážitků. Výběrem ZŠ Heřmanice u Oder mají mé děti fantastický vstup do celoživotního učení :-)“

 

 

VENDULA JAROŠOVÁ

paní starostka

starostka obce Heřmanice u Oder, maminka

„Škola v Heřmanicích u Oder dává prostor k rozvoji celé osobnosti, pracuje se v malém počtu dětí a je kladen důraz na vztah a soulad s přírodou.“

 

 

 

 

 

 

 

venkovní výuka

prototýpci

map3

op jak

doučování

digitalizujeme

Komunitní škola

Jsme dvoutřídní škola pro první až pátý ročník. Obvykle máme kolem patnácti až pětadvaceti dětí, z nichž srší radost a nadšení. Výuku ve třídách obohacujeme o učení venku, venkovní výuku, spoustu exkurzí, výletů a kulturních akcí. Do našich aktivit se rádi zapojují rodiče i prarodiče našich žáků.

Jsme malí, ale velmi aktivní.

Škola otevřená všem

Děti se specifickými potřebami to nemají jednoduché, a tak se jimškola otevřená všem snažíme maximálně pomoct u nás ve škole. Zdravotně postiženým a znevýhodněným žákům přizpůsobujeme prostředí i výuku, sociálně znevýhodněným dětem nabízíme oporu i bezpečí a žákům talentovaným zase prostředí plné podnětů. Ze všech sil se snažíme respektovat individuální potřeby každého dítěte.

Máme skvělý pedagogický sbor, jehož členové jsou velmi zkušení a dlouhodobě spolupracují se specialisty z PPP Nový Jičín a PPP Vítkov. Stejně tak si uvědomujeme důležitost vztahu mezi pedagogy a rodiči, který poctivě rozvíjíme.

Naši sponzoři


logo EUROVIA

 

logo SEMPERFLEX

 

Z řad rodičů:

 

JAN KŘIVONOŽKA Kamnářství

 

VLADAN DITTRICH

děkujeme

Dakr

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie